En presentation av författaren och människan genom Ivar Lo-sällskapet