1922-24

 

Mäster Aron Johansson och f d eleven Ivar Lo-Johansson i stenhuggeriet uppe på Glasbruksgatan, någon gång på 50-talet

 

 

 Tillbaka