Förord

Förordet till "Vagabondliv i Frankrike" som utelämnades i senare upplagor.