Lastbara berättelser

LASTBARA BERÄTTELSER

Perspektiv och stämningslägen skiftar oupphörligt i dessa tjugotvå längre och kortare berättelser, de flesta från nyare tid och särskilt från 30-talet. Här möter vi i berättelserna från äldre tid till exempel
Casanova, Rousseau och Thoreau i fängslande närporträtt, här öppnas avgrunden mellan dikt och verklighet i en stackars porrförfattares fantasivärld  och den grå verklighet han lever i , här skildras sodomi, skamliga lustar och skendöd, här får vi skåda verkligheten bakom det gamla ordstävet: "det var fan, sa Filén, såg i kikarn och blekna".