Pubertet - Framsida

Kommentarer

En mycket läsvärd bok trots

En mycket läsvärd bok trots att det gått så många år sedan Ivar LO-Johansson var barn och ung. Man får ett stycke av en männoskas inre och känner hela tiden vad denna unge pojke genomgår, man känner varför han får ett agg till sin mor och man känner hans smärta över att livet inte ger honom det han söker.