Lidelse

Lidelsernas epos, noveller, Bonniers, 1968-72

Passionerna. Älskog utgör inledningen till den svit om jämt hundra noveller som utgör en inventering av mänskliga lidelser och passioner genom historien: : 
"Jag började boken 1967, den 16 februari, en sådan där kort nordisk vinterdag, då jag tyckte att blodet spolade av lust och de levande människorna för den snötäckta jordens skull mer än vanligt förställde sig.” 
Sedan fortsätter blodet att spola av lust i Martyrerna (1968), Girigbukarna, (1969), Karriäristerna, (1969), Vällustingarna, (1970), Lögnhalsarna, (1971), Vishetslärarna, (1972). Detta väldiga, sjufaldiga novellepos, som frestade kritikerna till jämförelser med Boccaccio och Balzac, leder tankarna till den gamla föreställningen om de sju dödssynderna. Men i stället vore uttrycket livssynder på sin plats. Hela detta myller av passionerade och lidelsefulla människor, från hedenhös och framåt, i slott och koja, i konst och i arbete, visar sig nämligen vara drivkraften i historien. Deras starka lidelser blir hävstänger för förändring och nytänkande.