Ann Smith

Ann Smith

Ann Smith, författare, poet
Uppväxt i Bohuslän där hennes släkt bott i 300 år. Emilie Flygare-Carlén tillhörde släkten och var den första som skrev om det arbetande folket i Bohuslän, vilket hon har ett unikt material om. Studier vid Konstfackskolan. Engagerad i Författarcentrum sedan starten 1967. Efter några resor till Grönland presenterade hon 1985 arktiska dikter i egen tolkning: På tungans tröskel.
Var nära vän till Ivar Lo-Johansson på 1960-talets början. Sedan starten för Ivar Lo-sällskapet 1990 styrelseledamot i Ivar Lo-sällskapet där hon är vice ordförande.