Posten

 

 

 

 

"Jag sökte in vid posten och blev brevbärare. En dag somnade jag vid bordet i mitt rum - jag hade åter börjat läsa om nätterna - och sov över två postturer. Som svar på rapporten med anmärkningen skrev jag en promemoria som kom postmästaren att klia sig i huvudet. Jag tror jag föregrep Freud och hela psykoanalysen i den utan att då ens veta om att Freud existerade. Rapporten lämnades också ovanligt nog utan avseende, men efter någon månad sökte jag likväl avsked. Jag vantrivdes bland brevbärarna." 
(Ansikten. Självbiografiska skisser, 1932)