Zigenarväg

 "Utan att på förhand ha reflekterat så mycket över det hade jag kommit att se zigenarfrågan som social företeelse.

Men framförallt hade jag
föreställt mig att jag skulle försöka värna om en minoritets gamla kultur och om möjligt rädda det sista vandringsfolket på jorden från undergång.

Att försvara en part blev ofta detsamma som att angripa en annan, och om jag skulle ta mig an att försvara zigernarna, så måste jag också angripa dem som ville utplåna dem.

I det aktuella fallet var motståndarna svenskarna" Asfalt, 1979